Khác biệt giữa Modem và Router như thế nào?

Có bao giờ các bạn có ý nghĩ , modem và router khác biệt ở điểm gì và những sản phẩm kết hợp 2-trong-1 sẽ có chức năng gì? Hãy nghiên cứu qua bài viết “Khác biệt giữa Modem và Router như thế nào?” Bạn hay thắc mắc tại sao khi đăng ký lắp mạng… Xem Thêm Khác biệt giữa Modem và Router như thế nào?