Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Bảy ngày 22/7/2017

00:00 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 11 00:50 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 14 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn: Phụ nữ sợ bếp 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập 79, 80… Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Bảy ngày 22/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Sáu ngày 21/7/2017

00:20 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 10 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 13 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộn: Quy tắc của hẹn hò 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập 77, 78 … Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Sáu ngày 21/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Năm ngày 20/7/2017

00:20 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 9 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 12 01:20 Đừng để tiền rơi 02:10 Chuyện đêm muộn: Quy tắc của hẹn hò 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập 75, 76 … Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Năm ngày 20/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Tư ngày 19/7/2017

00:20 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 8 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 11 01:20 Vui – khỏe – có ích 02:10 Chuyện đêm muộn: Áp lực diễn cảnh nóng 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập 73,… Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Tư ngày 19/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Ba ngày 18/7/2017

00:20 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 7 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 10 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn: Áp lực diễn cảnh nóng 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập 71, 72 … Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Ba ngày 18/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Bảy ngày 15/7/2017

  00:00 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 4 00:50 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến bàn ăn – Phần 7 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn: Cảm hứng của nghệ sĩ 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập… Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Bảy ngày 15/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 thứ Sáu ngày 14/7/2017

00:20 Phim truyệnBí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 3 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 6: ” Chế biến Jambon từ thịt lợn” 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộnHôm nay mặc gì? 03:00 Phim truyện: Người tử… Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 thứ Sáu ngày 14/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Năm ngày 13/7/2017

00:20 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 2 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 5: “Rau diếp xoăn của Pháp” 01:20 Đừng để tiền rơi 02:10 Chuyện đêm muộn: Hôm nay mặc gì? 03:00 Phim truyện: Người tử tế –… Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 Thứ Năm ngày 13/7/2017

Lịch phát sóng trên VTV3 thứ Tư ngày 12/7/2017

00:20 Phim truyện: Bí mật ở Chơng Đam Đông – Tập 1 01:00 Khám phá thế giới: Từ nguyên liệu đến món ăn – Phần 4 01:20 Vui – khỏe – có ích 02:10 Chuyện đêm muộn: Quyền lực của dịu dàng 03:00 Phim truyện: Người tử tế – Tập 59,… Xem Thêm Lịch phát sóng trên VTV3 thứ Tư ngày 12/7/2017