Tham khảo về những chuẩn bảo mật WiFi để kết nối tối ưu hơn

hiện tại, khi mà WiFi đã trở thành quá phổ thông thì việc bảo mật cho mạng không dây này trở nên một trong các điều vô cùng cấp thiết. WiFi không an toàn tạo điều kiện cho hacker đánh cắp dễ dàng dữ liệu, các thông báo cá nhân (số trương mục nhà băng,… Xem Thêm Tham khảo về những chuẩn bảo mật WiFi để kết nối tối ưu hơn