Chuẩn WiFi mới nhất được chuẩn y: khỏe xa hơn, không phung phí năng lượng hơn

Các đồng minh WiFi vừa chính thức ưng chuẩn chuẩn WiFi mới 802.11ah, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm điện năng hơn những chuẩn cũ.. chung cuộc, sau một thời kì thử nghiệm, liên minh WiFi (WiFi Alliance) đã chính thức duyệt tiêu chuẩn WiFi mới 802.11ah, thường được gọi là “HaLow”. những thiết bị… Xem Thêm Chuẩn WiFi mới nhất được chuẩn y: khỏe xa hơn, không phung phí năng lượng hơn