CEO Viettel nêu hướng giải quyết cho Bộ TT&TT cần kiểm soát mua bản quền nước ngoài của công ty Việt

ICTnews – Viettel và VTC mới đưa ra bắt buộc Bộ TT&TT tiếp tục điều phối việc mua chung bản quyền để dùng chung giữa những công ty trong nước nhằm ứng phó với tình trạng giá mua bản quyền của nước ngoài ngày một cao, thất thoát ngoại tệ của sơn hà, thúc đẩy… Xem Thêm CEO Viettel nêu hướng giải quyết cho Bộ TT&TT cần kiểm soát mua bản quền nước ngoài của công ty Việt